Telepensionister

 

 

FORENINGEN AF

 

TELEPENSIONISTER

 

Fra Post og Telegrafvæsenets 3. Ingeniørdistrikt, Teleregion 3. Statens Teletjeneste.

Telecom. TDC og telegrafkontorerne i Århus og Aalborg.

Husk: Medlemsmødet den 1 Marts 2016, kl. 10:00

 

25 Januar: Hald informerer, se under ' Informationer '.

En af de første servicevogne. Anno ?