FORENING AF TELEPENSIONISTER 

fra Post- & Telegrafvæsenets 3. Ingeniørdistrikt, Teleregion 3, Statens Teletjeneste, Telecom, TDC og telegrafkontorerne i  Århus og Aalborg.

                         

    Billed og video galleriet    Klik her.  
    Aalborgs billeder: Klik på  det grønne firkantede ikon ' Aalborg siden ' og vælg  ' Udflugter ' .

 Hvis der er interesse for nye kursus,  f.eks.
 Billedbehandling omkring  'Picasa' ,
 kursus om  iPad  Tabletter,  
 Samsung Galaxy og andre Android  Tabletter, Microsoft Surface og andre Win 8  Tabletter,
 eller i må gerne foreslå andre emner. 
 Ring  2179 1995  eller Mail:  moesgaard11@gmail.com  

 
           

Husk medlemskontigentet kan klares direkte fra din lænestol !
Foreningens kontonr.      8117 – 2170803  (Nykredit netbank).

Rabatformular for køb hos TDC kan fås ved henvendelse til formanden. 

Indmeldelse og nærmere oplysning:                       

(formand) Ie - Inge Marie Hald, Horsensvej 59, 8660 Skanderborg (87943607)  E-mail: iehald@mail.dk  
(næstformand) Peter Thomsen, Kærlundsvej 27, 9000 Aalborg (98117709)    E-mail:  petgun@stofanet.dk 
(kasserer) Aage Larsen, Christianslund 86E, 8300 Odder (86542504)   E-mail:  aagelarsen@turbopost.dk 
Peter Larsen, Strandgade 28B, Hou, 8300 Odder (86557018)  E-mail:  strandgade28b@mail.tele.dk     

Aage Jonassen, Græsvangen 15, 8381 Tilst (86243508)  E-mail : aagejonassen@privat.dk 
Suppleanter:
Palle Aaskoven, Guldstjernevej 4, 9380 Vestbjerg (98296545)    E-mail:jmaa@nypost.dk       
Tove Olesen, Skodshøjen 67, 8340 Riisskov (86212359)    E-mail:  teamolesen@gmail.com

Hans Jørgen Kock, Mustrupvej 285, 8320 Mårslet    
Revisor: Teddie Ingemann Jensen    E-mail:  tij@hesianca.dk

Revisorsuppleant: Kirsten Madsen    E-mail:  kirm@youmail.dk

Lokaleadressen for  Århus:     TDC central Nord, Stavangergade 10, 8200 Århus N
Lokaleadressen for 
Aalborg:  Rustenborg, Postmestervej 1,  9000 Aalborg

Ang. denne hjemmesidemoesgaard11@gmail.com    Tlf:  2179 1995
Obs! Adressen er ny pga. hacker-indbrud.

Denne side er opdateret  1-1-2015