Telepensionister

Husk: Generalforsamlingen

tirsdag den 7 April kl: 11.00

 

 

FORENINGEN AF

 

TELEPENSIONISTER

 

Fra Post og Telegrafvæsenets 3. Ingeniørdistrikt, Teleregion 3. Statens Teletjeneste.

Telecom. TDC og telegrafkontorerne i Århus og Aalborg.