Telepensionister

 

 

FORENINGEN AF

 

TELEPENSIONISTER

 

Fra Post og Telegrafvæsenets 3. Ingeniørdistrikt, Teleregion 3. Statens Teletjeneste.

Telecom. TDC og telegrafkontorerne i Århus og Aalborg.

En af de første servicevogne. Anno ?

Ny ekstra Hald indformation! Udgave 02-05-2016

Medlemsmøde den 8 Juni, en læge fra Herning fortæller, m.m.

Hald informerer 16-07-2016. Sommerudflugten 2016, husk tilmelding!

---- Se info ----