Telepensionister

 

 

FORENINGEN AF

 

TELEPENSIONISTER

 

Fra Post og Telegrafvæsenets 3. Ingeniørdistrikt, Teleregion 3. Statens Teletjeneste.

Telecom. TDC og telegrafkontorerne i Århus og Aalborg.

VELKOMMEN TIL DEN NYE HJEMMESIDE,

DER ENDNU ER UNDER OPBYGNING.

 

Husk: Mødet tirsdag den 3 marts kl:10.00

En af de første servicevogne. Anno ?